Anderhalvemeterready, eigenlijk is het niet zo moeilijk

Nederland wil terug naar de werkvloer en we doen ons uiterste best om te bedenken hoe we dit veilig kunnen doen. We bedenken allerlei praktische oplossingen betreffende kantoorbezetting en aanpassingen in de bestaande werkomgeving. Hiermee heb je een mooie basis. Maar dan. Ik neem u mee in de wereld van het veranderen.

Dwarrelende virusdeeltjes
Buiten gebeurt het te vaak. Dan sta je netjes in de rij voor de slager en iemand passeert je vlak voor je neus omdat dat de kortste route naar de supermarktschuifdeuren is. Of fietsers die naast elkaar fietsen op dat toch al smalle fietspad en je moet erlangs omdat jij daarheen gaat waar zij vandaan kwamen. Op je relatief korte maar noodzakelijke fietsroute verzamel je zo een paar dozijn ‘mogelijke corona-besmettingsmomenten’. In gedachte zie je de virusdeeltjes je neus eigenlijk al binnenwaaien. Te vaak lijkt het alsof je iedereen probeert te ontwijken maar niemand ontwijkt jou.

Rekening houden met elkaar
Terug op de werkvloer valt ook te verwachten dat we er niet allemaal hetzelfde over denken en vooral niet hetzelfde zullen handelen. En nu kom ik bij mijn punt. Vanaf de eerste stappen die we op de werkvloer zetten moet het duidelijk zijn dat het er niet om gaat wat we ervan vinden. Het gaat erom dat we de maatregelen naleven en dat we daarvoor regels en grenzen hanteren. Omdat een groot deel van de mensen dit belangrijk vindt, omdat we samen een omgeving gebruiken waar deze regels gelden en omdat we niet in elkaars wereld kunnen kijken om te weten waarover iemand zich zorgen maakt. Het kan goed zijn dat iemand tot de zogenaamde kwetsbare groep hoort, dat kan immers een gegeven zijn wat een mens soms voor zichzelf houdt. Of iemand is mantelzorger voor kwetsbare naasten en daaraan wil je geen virus overdragen als je gezellig de biefstukjes en de aardbeitjes komt brengen. Het gaat ons eigenlijk gewoon niets aan allemaal, we houden 1,5 meter afstand PUNT.

Nieuwe gewoontes
Maar hoe pakken we dat nou aan, hoe zorg je ervoor dat we elkaar respecteren en de gezelligheid op kantoor gunnen en ook de 1,5 meter afstand? Markeringen en grenzen zijn handig hulpmiddelen. Ook het wegnemen van de mogelijkheid om te dicht naast iemand plaats te nemen is heel belangrijk maar het belangrijkste is dat deze aanpassingen als ondersteuning worden aangemerkt. Ondersteuning van ons leerproces. We moeten leren hoe we deze nieuwe ruimtebeheersing automatiseren in ons brein. We moeten zorgen dat het een gewoonte wordt.

Communicatie is de belangrijkste tool om de juiste sfeer en houding te scheppen binnen de bedrijfscultuur. Net als het vormen van een team binnen een bedrijf wat de gemaakte veranderingen analyseert en verfijning ervan ter sprake brengt als dit nodig is. Dit zijn tegelijk de ambassadeurs die zich hard maken voor het slagen van de veranderingen. Hou de aandacht voor de maatregelen in stand en denk ook samen eens terug op andere belangrijke verandermomenten die we ons uiteindelijk prima eigen gemaakt hebben. Zoals bijvoorbeeld dat er voor 2004 nog gerookt mocht worden in onze werkomgeving. Dan vroeg men uit beleefdheid misschien nog; ‘Is het een probleem als ik een sigaretje opsteek?’ En dan voelde iemand anders zich vaak nog een zeurpiet als hij of zij ‘ja’ zou zeggen. Nu zou je iemand die dit voorstelt bijna in zijn gezicht uitlachen omdat je ervan uitgaat dat het een grapje is. Zo zou je ook kunnen kijken naar de huidige maatregelen. Je schept geen situaties waarbij je te dicht bij iemand moet komen, je gunt iedereen de ruimte, je doet je best ervoor. Omdat je elkaar en elkaars gezondheid respecteert, omdat dat zo hoort en omdat je het elkaar gunt om de ruimte te hebben en met een prettig en veilig gevoel aan het werk te zijn. Dus zonder dat iemand er om hoeft te vragen. Het is anders dan voorheen, er moet even over nagedacht worden en we moeten elkaar erbij helpen maar eigenlijk is het niet zo moeilijk.

Verder praten, een gratis scan van de werkvloer of even brainstormen hierover? Bel (079-316 21 95) of mail gerust (marilon@martsprojecten.nl).