Het komt regelmatig voor dat we dankzij een succesvolle samenwerking na afloop van een project benaderd worden voor een volgend project. Zo ontstaat een langdurige samenwerking. Een voorbeeld daarvan is Koninklijke Kentalis, een onderwijs -en zorginstelling voor kinderen met een gehoor- of communicatiebeperking. Sinds 2012 voeren we diverse projecten uit voor deze bijzondere organisatie. Hieronder vind je een aantal van de projecten die we voor Kentalis hebben afgerond.

Kentalis Hoofdgebouw 2017
De Academie, een onderdeel van Kentalis, was gehuisvest op een externe locatie in Sint-Michielsgestel, vlakbij het hoofdgebouw waar een groot deel van de administratieve functies is gevestigd. Na onderzoek bleek er genoeg ruimte te zijn om de Academie in het hoofdgebouw te huisvesten zodat er efficiënter met ruimte en vastgoed kon worden omgegaan. Daarnaast wilde Kentalis vast een kleine slag maken naar het flexwerken op deze locatie. Om dit te kunnen doen, heeft onze Designer flexruimtes gecreëerd en hebben we een herverdeling gemaakt van het meubilair. Vervolgens hebben we de verhuizing van de Academie naar het hoofdgebouw begeleid en de afstoot van het oude pand verzorgd zodat Kentalis hier geen omkijken meer naar had.

Kentalis ‘Het Rotsoord’ 2015
In 2014 schoof Marts Projectmanagement aan in de projectgroep van ‘Het Rotsoord,’ een VSO-school van Kentalis in Utrecht. Ze waren op dat moment gehuisvest op een tijdelijke locatie in afwachting van het nieuwe gebouw dat op hun eigenlijke adres aan de Slotlaan gebouwd werd. Samen met een gedeelte van het Auris College zouden ze daar vanaf het schooljaar 2015/2016 samen met veel toewijding voor deze bijzondere jongeren gaan lesgeven.

Het was een grote uitdaging om de verschillende lesstijlen, wensen van de docenten en andere gebruikers van dit pand te vertalen naar een passende inrichting. Marts heeft het interieur voor de nieuwbouw ontworpen en deze gepresenteerd in een 3D impressie zodat de projectgroep een duidelijk beeld had van hoe het eruit zou komen te zien. Er was een beperkt budget voor de inrichting beschikbaar, zoals vaak het geval is in het onderwijs en de zorg, waardoor het een uitdaging was om het pand mooi en functioneel in te richten, maar dit is erg goed gelukt.

Nadat het pand helemaal klaar en ingericht was, hebben we de medewerkers verhuisd van de tijdelijke naar de nieuwe locatie. Ook hebben we gezorgd dat de tijdelijke locatie weer leeg en bezemschoon kon worden opgeleverd aan de eigenaar. Wij hebben dit volledig uit handen genomen, zodat alle betrokkenen van Kentalis konden focussen op het nieuwe pand.

Kentalis Meerzichtlaan Zoetermeer 2012 – 2014
Kentalis had bouwplannen voor een nieuwe locatie in Zoetermeer. De nieuwbouw kwam op hetzelfde terrein als de oude locatie die later gesloopt zou worden. In de tussentijd moesten de leerlingen en medewerkers ondergebracht worden op tijdelijke locaties.

Marts heeft Kentalis ontzorgd door ondersteuning te bieden bij de indeling van de tijdelijke huisvesting en het vaststellen en coördineren van de benodigde verbouwingen voor de gebruiker. Ook hebben we de verhuizingen van de diverse afdelingen naar zes verschillende locaties in Zoetermeer georganiseerd en begeleid. Voor het ondersteunend personeel is op dat moment direct Het Nieuwe Werken geïntroduceerd. Hier hebben wij onder andere aan bijgedragen door de werkplekindeling en de selectie van het meubilair. Verder waren we verantwoordelijk voor het leeg opleveren van de panden. Voor de achterblijvende inventaris moest worden gezocht naar inkopers en instellingen die goede doelen ondersteunen, zodat dit meubilair een zinvol tweede leven tegemoet kon zien.

Na 2,5 jaar bouwen is de nieuwbouw opgeleverd en heeft Marts alle logistieke processen gerelateerd aan de verhuisbewegingen begeleid en alle medewerkers, leerlingen en cliënten terugverhuisd naar het nieuwe pand op de oude locatie.