Vanwege een grootschalige reorganisatie moesten er binnen de Politie in Rotterdam nieuwe teams en afdelingen worden gevormd. Daarnaast moest er 60.000 m2 vastgoed afgestoten worden. Dit had grote gevolgen voor de panden waarin de organisatie gevestigd was.

De reorganisatie bracht een grote hoeveelheid verschuivingen met zich mee. Om deze reden is er een projectteam opgericht om deze verschuivingen te coördineren. In februari 2015 is vanuit Marts Projectmanagement één projectmanager gestart als versterking van het projectteam. Hierna volgde al snel (april 2015) een tweede projectmanager. Naarmate de projecten vorderden werden de bouwkundige opdrachten groter, daarom is er in september 2015 een bouwkundig projectmanager van Marts aan het team toegevoegd.

Onze projectmanagers zijn verantwoordelijk geweest voor het voorbereiden, begeleiden en coördineren van diverse soorten herhuisvestingen en verbouwingen. Hierbij moet gedacht worden aan specifieke buitenfuncties en kantoorfuncties. We fungeerden als schakel tussen diverse afdelingen binnen de organisatie en naar derden en adviseerden over werkplekinrichting met bestaand meubilair. Daarnaast hebben we vlekkenplannen opgesteld, ondersteuning geboden bij het contractmanagement en de oplevering van af te stoten panden gecoördineerd.

Het project heeft uiteindelijk twee jaar en vier maanden geduurd. In deze periode hebben we veel opdrachten uitgevoerd waar met plezier op teruggekeken wordt.