Marts is door Universiteit Leiden gevraagd om een aantal pilots ‘Activiteitgericht Huisvesten’ voor de Universiteit Leiden vorm te geven. De pilot betreft voornamelijk de ontwikkeling en realisatie van een activiteitgericht kantoorconcept voor drie onderdelen binnen de universiteit: het Faculteits Bureau van FSW, de faculteit Culturele Antropologie en de afdeling ICT. Deze afdelingen blijven op dezelfde locaties gehuisvest maar maken een overstap naar een nieuw werkconcept en een nieuw interieur. Het vooronderzoek en het ontwerp met daarnaast verandermanagement en projectmanagement worden in het geheel door Marts uitgevoerd.

Door het organiseren van verschillende workshops met de gebruikers van deze verschillende afdelingen zijn zowel de werkprocessen, de bezetting alsook de praktische- en sfeerbehoeften in beeld gebracht. In samenwerking met de werkgroep vanuit de gebruikers en de projectgroep is draagvlak gevormd om het ontwerp op te realiseren. Om daarnaast de overgangsfase naar activiteitgericht werk zo soepel mogelijk te laten verlopen begeleiden we de betrokken medewerkers. Door het helpen met vormen van nieuwe patronen om de nieuwe werkomgeving optimaal te kunnen benutten en de verwachtingen te managen wordt beter naar de nieuwe situatie toegeleefd. Door tot slot de coördinatie van het inrichtingsproces en de verhuizing uit handen te nemen zullen we de klant zo goed mogelijk ontzorgen.