Stichting Boor: Handboek

Bij stichting Boor zijn alle kinderen welkom. In totaal heeft BOOR 78 scholen in het (speciaal) basisonderwijs, het (voortgezet) speciaal onderwijs en het voortgezet onderwijs. Iedere school heeft zijn eigen profiel en karakter.  

Bij Stichting BOOR werden de verhuizingen voorheen geregisseerd door de directie zelf. Om de schooldirectie te ontzorgen en ondersteunen zijn er tegenwoordig facilitair coördinatoren werkzaam die het organiseren van een verhuisproject op zich nemen. Maar op welke manier kunnen verhuisbewegingen op de meest efficiënte en doeltreffende manier worden gerealiseerd? Welke processen en afspraken zijn van toepassing binnen de verhuisprojecten van Stichting BOOR? Met dit vraagstuk kwam Stichting Boor bij Marts.  

Om de juiste structuur en processen van BOOR uit te kristalliseren deed Marts onderzoek vanuit eerdere verhuisbewegingen. Na het voeren van interviews, meekijken in de organisatie, het lezen van bestaande documenten en het analyseren van alle afhankelijkheden is er een handboek opgesteld, speciaal voor Stichting BOOR. In het handboek staat de basis en gewenste projectstructuur. Met behulp van het handboek en opgestelde formats kunnen de werkzaamheden gestructureerd en efficiënt uitgevoerd worden.  

 Het handboek is middels een workshop gepresenteerd aan de huidige facilitair coördinatoren van Stichting BOOR. Het was een leuke, gezellige en interactieve ochtend met daaropvolgend een smakelijke lunch, gefaciliteerd door een van de scholen van Stichting BOOR. Tijdens de workshop werden ervaringen met elkaar gedeeld en lag de focus op hoe een ieder zijn of haar acties rondom de processen kan aanscherpen, ontzettend nuttig! Het handboek en de formats zijn bedoeld als hulpmiddel voor het werk van een facilitair coördinator, zodat de schooldirectie zo optimaal mogelijk wordt ontzorgd wanneer een school wordt verhuisd. Het handboek en de opgestelde formats werden goed opgevangen door de facilitair coördinatoren en in de toekomst is Marts een partner die de weg prima kent bij Boor, voor als dat toch nog een keer van pas komt.