Provincie Zuid-Holland: Advisering bij herindeling meubilair en coördineren van de verhuizing

Politie: Facilitair interim management voor diverse projecten

Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: Afstemming logistieke processen, leveranciers en interne partijen plus coördinatie verhuizing Spoedeisende Hulp

Spring: Voorbereiden en begeleiden herhuisvesting diverse locaties

Laurens: Contractmanagement en coördineren van afbouw en oplevering aan de eigenaar

Uw huisvesting is onze passie

Marts biedt passende, innovatieve oplossingen voor elk huisvestingsvraagstuk. Wij zijn pas tevreden als uw huisvesting een perfecte match vormt met uw organisatie en de behoeftes en kernwaarden waar u voor staat. Wij creëren voor u een werkomgeving waarin uw medewerkers optimaal kunnen presteren. Meer informatie? Lees hier verder.

Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.

Onze aanpak is erop gericht om de dagelijkse gang van zaken binnen uw organisatie door te laten lopen zonder verstoringen, omdat we het belangrijk vinden dat iedereen gefocust kan blijven op het eigen primaire proces. Dit bereiken we door u en uw organisatie zoveel mogelijk te ontzorgen. Of dit nu tot uiting komt in het vormgeven van uw huisvestingsbeleid, het ontwerpen van een nieuwe inrichting of het managen van een verhuizing; wij gaan altijd tot het uiterste om de verwachtingen te overtreffen.

Marts Projectmanagement

Marts Nieuws