Altrecht zit onder andere in het centrum van Utrecht gevestigd. Altrecht is specialist in geestelijke gezondheidzorg en is er voor mensen met een ernstige, complexe psychiatrische aandoening.

Door het efficiënter inrichten en gebruik maken van de beschikbare ruimtes deed zich de kans voor om een pand af te stoten. Altrecht had zelf een herverdeling gemaakt van de teams en heeft Marts gevraagd om de uitvoering hiervan te coördineren.

Er werd gewerkt met een strakke planning om de deadline te halen. Marts heeft de communicatie naar de medewerkers opgepakt, de verhuisinstructies opgesteld en indelingsplannen gemaakt met oog voor hergebruik van meubilair. Door intensieve en prettige samenwerking met ICT, de verhuizers en het facilitaire team zijn wij erin geslaagd om de verhuizing in het weekend uit te voeren, zodat er zo min mogelijk overlast zou zijn voor de medewerkers en cliënten van Altrecht. Na de verhuizing van de medewerkers is het pand opgeleverd, de bewegwijzering aangepast en is het project succesvol afgerond.