Projectmanagement

Marts biedt oplossingen voor uw huisvestingsvraagstuk op tactisch en strategisch niveau. Hierbij kunt u denken aan een haalbaarheidsstudie, herstructureren van de werkomgeving, implementatie van nieuwe werkwijzes of het uitdenken en herzien van het facilitair concept. Samen met u stellen we de projectscope vast. Vanuit ons multidisciplinaire team zetten we collega’s in met de bij uw vraagstuk passende competenties. Daarnaast is het belangrijk dat de juiste mensen vanuit uw organisatie worden betrokken om draagvlak te creĆ«ren.

Planning is cruciaal in elk project en tegelijkertijd vaak de grootste valkuil. Door continu de projectvoortgang te monitoren zorgen we dat de verschillende fasen in de planning op tijd worden afgerond binnen het vastgestelde budget. Door voortijdige signalering van mogelijke afwijkingen kunnen we direct en tijdig bijsturen. Door de diversiteit binnen ons team kunnen we vloeiend overschakelen van strategisch niveau naar uitvoering.