Binnen een zeer kort tijdsbestek van twee maanden moest bij de Inspectie van het Onderwijs een interne verhuizing georganiseerd en uitgevoerd worden. Deze verhuizing betekende een herindeling van 11 verschillende afdelingen, waarbij 330 werkplekken gecreëerd moesten worden.

In de voorbereidingsperiode moest het bestaande meubilair geïnventariseerd worden en in een Van-Naarlijst verwerkt worden, moest de gewenste situatie in AutoCAD-tekeningen uitgewerkt worden en moest een kastenplan bedacht worden. Ook moest met het bestaande meubilair op de locatie en in de opslag een nieuwe inrichting samengesteld worden. Vervolgens werd het meubilair conform de Van-Naarlijst gestickerd om de verhuizing in goede banen te leiden. Ten slotte is de verhuizing in 2 fasen onder begeleiding van Marts uitgevoerd binnen de gestelde deadlines.