Altrecht is al jaren een vaste opdrachtgever van Marts Projectmanagement. Altrecht is een organisatie waar mensen met ernstige en complexe psychiatrische ziekten een specialistische behandeling krijgen. Er zijn zo’n 2.700 mensen werkzaam en jaarlijks worden er ca. 25.000 mensen behandeld. De organisatie bestaat uit diverse vestigingen in Midden Nederland.

De afgelopen jaren heeft een omvangrijke reorganisatie plaatsgevonden bij de zorginstelling. Om dit te realiseren moest een grote schuif plaatsvinden en werden diverse panden afgestoten of verbouwd voor de nieuwe gebruikers. Gezien de diversiteit aan gebruikersgroepen en verschillende specials waarmee rekening gehouden moest worden, zoals woon-, slaap-, therapie-, fitness- en fysioruimten, was het van groot belang om in nauw contact met alle stakeholders naar een nieuwe situatie toe te werken.

Marts neemt al jaren werk uit handen van de regievoerders om de projecten soepel te laten verlopen. Standaard taken tijdens zo’n project zijn: Vertalen van het ontwerp naar offertes, het coördineren van de werkzaamheden door alle partijen (o.a. ICT, aannemer, leveranciers, schoonmaak en verhuizer), afstemming met de toekomstige gebruikers, inplannen en verslaglegging van de overleggen, deelnemen aan de bouwteamvergaderingen, oplevering van de etage aan de gebruiker en het leveren van nazorg.

Ook doen we een stukje advisering en verbeteren of herschrijven we processen in opdracht van Altrecht. Zo hebben we onlangs nog de processen van de medicijnkamers aangescherpt. Momenteel houden we ons ook bezig met de RI&E die uitgevoerd is bij alle panden van Altrecht.