Medio 2011 heeft het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ) in Nijmegen een nieuw Spoedplein geopend. In dit nieuwe Spoedplein zijn naast de Spoedeisende Hulp (SEH) van het ziekenhuis ook de huisartsenpost, tandartsenpost, Geboortehuis en een apotheek gehuisvest. Om de inrichting van het nieuwe Spoedplein, de logistieke processen met de diverse partijen op elkaar af te stemmen en de diverse verhuisbewegingen voor te bereiden en te coördineren is Marts ingeschakeld.

Marts onderhield de contacten met alle leveranciers, aannemers, derde partijen (huurders) en de interne partijen om te waarborgen dat niemand voor een verrassing kwam te staan. Daarnaast hebben wij de verhuizing van het Spoedplein gecoördineerd, een speciaal project waarin vele kritische processen moesten verhuizen onder een enorme tijdsdruk. Om 04.00 uur ’s morgens sloot de oude SEH en vanaf 15.30 uur zouden de eerste patiënten worden aangevoerd naar de nieuwe SEH. Dankzij een goede voorbereiding en een fantastische inzet van alle partijen is dit project naar ieders tevredenheid verlopen.