Door veranderingen binnen de organisatie sloot de huisvesting van Stichting Cordaid niet langer aan bij de eisen en behoeften van de organisatie. Samen met een andere stichting voor ontwikkelingssamenwerking zijn zij op zoek gegaan naar een nieuwe locatie. De keuze viel op een toplocatie in het centrum van Den Haag. Marts heeft het interieur mogen ontwerpen voor deze nieuwe accommodatie. Daarnaast verzorgden wij de bouwbegeleiding en projectmanagement van het inhuisproces en de verhuizing. Ook heeft Marts een adviserende rol gespeeld in het contractmanagement van de diverse facilitaire voorzieningen.

De nadruk ligt bij het nieuwe interieur op een aanzienlijke hoeveelheid hergebruik uit bestaande inventaris, zonder afbreuk te doen aan de verbetering die een nieuwe werkplek vereist. In het nieuwe kantoor, met een oppervlakte van 2.500m² verdeeld over twee verdiepingen, staan dan ook verstelbare bureaus en bamboe vergadertafels uit de bestaande inventaris, aangevuld met hergestoffeerde vergaderstoelen. Belangrijk in het ontwerp is ook dat de inrichting de werkzaamheden zo goed mogelijk ondersteunt; vanwege de vele contactmomenten met collega’s in de landenkantoren in onder andere Afrika en Azië was er behoefte aan kleinere vergaderkamers met de juiste faciliteiten die deze manier van overleggen ondersteunen. Ook is de kantine niet langer een plek waar alleen geluncht wordt maar waar men ook kan ontmoeten en werken. We hebben het bruisende karakter van Cordaid in het interieur kunnen verwerken door het aanbrengen van wandfoto’s uit hun archief en patronen in de stofferingselementen met een hint naar de landen waarvoor ze dienstbaar zijn, wat overigens een opmerkelijk kleurrijk resultaat oplevert. Dit project kwam in samenwerking met Wielenga Projectinrichting tot een mooi resultaat.