Op het moment dat Hivos Marts benaderde, was de organisatie gehuisvest in een herenhuis in Den Haag. Er bestond toen geen directe noodzaak om dit pand te verlaten, wel was er meer behoefte aan meer openheid, verbinding en de mogelijkheid om met gelijkgestemde organisaties samen te werken. In hun zoektocht kwamen zij terecht bij een A-locatie van circa 1.500m² in het centrum van Den Haag, waar een transparante en open werkomgeving gerealiseerd zou kunnen worden.

Marts heeft het interieur voor de nieuwe locatie ontworpen en is verantwoordelijk geweest voor het algehele projectmanagement en de coördinatie van de inrichting van en verhuizing naar het nieuwe pand. Tijdens de interviews en workshop gaven gebruikers aan dat de aspecten ‘Duurzaamheid’ en ‘Maatschappelijke verantwoordelijkheid’ als vanzelfsprekend passen bij Hivos. Er is dan ook nadruk gelegd op de keuze van de materialen en hergebruik van inventaris om het karakter van de organisatie door te laten klinken in de nieuwe omgeving.
Het resultaat is een ontwerp met een diversiteit in werkplekken, waaronder projectkamers, concentratiewerkplekken en brainstormruimtes voorzien van whiteboardwanden en ontmoetingsplekken. De sfeer benadrukt nuchterheid, efficiëntie en veelzijdigheid. Dit project kwam in samenwerking met Wielenga Projectinrichting tot een mooi resultaat.