In verband met de geplande afstoot van het pand waarin ze gevestigd waren, moesten ongeveer 50 medewerkers van de afdeling HR van zorginstelling Laurens naar een andere locatie in Rotterdam verhuizen. De nieuwe locatie was een bestaand kantoorpand waar een aantal verbouwingen plaatsvonden om te zorgen dat de ruimtes aan de eisen van Laurens zouden voldoen. Marts heeft het ontwerp voor de nieuwe locatie gemaakt, de bouwbegeleiding verzorgd en de verhuizing voorbereid, begeleid en gecoördineerd. Er was voor dit project slechts een beperkt budget beschikbaar en de deadline was erg krap. We hebben nauw samengewerkt met de klant om te zorgen dat de functies konden worden herschikt en geplaatst binnen het budget. Het doel was om binnen de bestaande situatie meer sfeer te creëren, met name bij de pantry’s en de receptie, passend bij het profiel van de afdeling. Hierbij is negentig procent van het bestaande meubilair hergebruikt. Een ander belangrijk onderdeel van het project was het voorbereiden en begeleiden bij de overgang naar het nieuwe werken. Deze transitie bracht veel verandering met zich mee. Zo gingen ze van veel kleine ruimtes naar een aantal grote open ruimtes. De verhuizing had tevens een nieuw parkeerbeleid tot gevolg waardoor niet meer iedereen kon parkeren bij de nieuwe locatie. Wij hebben de medewerkers door deze veranderende processen heen geholpen. Daarnaast hebben we de facilitaire voorzieningen  zoals bijvoorbeeld de beplanting en koffie ingeregeld en de afstoot van de oude locatie verzorgd.