Lister begeleidt mensen van wie het leven ontwricht is geraakt door een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Cliënten zijn mensen met verschillende achtergronden, eigen ideeën en een eigen manier van leven. Ieder mens is uniek en vraagt om een eigen aanpak.

Lister werkt al meer dan 35 jaar met en voor mensen met psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Van oudsher bieden zij hen huisvesting en begeleiding in de wijk. In 2008 zijn zij met herstelondersteunende begeleiding gestart, vanuit de overtuiging dat iedereen zich kan ontwikkelen. Hoe je herstelondersteunend begeleidt, is een zoektocht van cliënten en medewerkers samen. Daarmee gaan ze tot de dag van vandaag door. Zij zien het als hun opdracht om de beste begeleiding te bieden voor mensen wiens leven door een psychische kwetsbaarheid ontwricht is geraakt.

Deze nieuwe manier van werken zorgde er ook voor dat de huisvestingsbehoefte veranderde waardoor Lister op zoek is gegaan naar nieuwe locaties passend bij deze nieuwe behoefte. Marts heeft de verhuisbewegingen van verschillende gebiedsteams naar nieuwe locaties begeleid waar de samenwerking met andere organisaties geoptimaliseerd kan worden.