Als gevolg van het Masterplan Rijkshuisvesting werden het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen gehuisvest in de Resident. De Resident is verbouwd om het mogelijk te maken een kantoorconcept toe te passen dat Het Nieuwe Werken ondersteunt en stimuleert. Er zijn 2400 rijkswerkplekken gerealiseerd met gedeelde algemene voorzieningen.

Om de verbouwing mogelijk te maken, dienden de 1500 medewerkers van VWS uiterlijk 1 april 2013 tijdelijk elders gehuisvest te zijn. Marts Projectmanagement heeft het verhuismanagementteam ondersteund bij alle voorkomende werkzaamheden die benodigd waren voor het gebruiksklaar maken van en de verhuizing naar de Hoftoren.