De Provincie Zuid-Holland is in september 2014 gestart met de verbouwing van Gebouw AB. In februari 2015 moesten deze verbouwwerkzaamheden gereed zijn. Tijdens deze werkzaamheden konden er op dezelfde vloer geen kantoorwerkzaamheden plaats vinden. Daartoe zijn de medewerkers tijdelijk elders binnen (C, D) of buiten (Koninginnegracht en Koningskade) het Provinciehuis gehuisvest. Hiervoor zijn deze twee externe locaties gehuurd. In het nieuwe AB werd het flexibel kantoorconcept doorgevoerd wat vroeg om een nieuw vlekkenplan, met daarbij behorende verhuisbewegingen.

In februari/maart 2015 is AB geheel gerenoveerd opgeleverd. De afdelingen konden in maart vanuit de tijdelijke huisvesting weer ingehuisd worden. Tevens zijn er van, naar en in het C- en D-gebouw verhuizingen uitgevoerd. Voor het voorbereiden, begeleiden en coördineren van de retourverhuizing van ca. 800 medewerkers vanuit de tijdelijke huisvesting naar de inmiddels verbouwde locatie werd Marts Projectmanagement ingeschakeld. Hiervoor heeft Marts de voor de verhuizing benodigde documentatie uitgewerkt, zoals het draaiboek, de planning, verhuisinstructie en van-naar lijsten. Ook werd de leveranciersplanning en aanmeldprocedure door ons gecoördineerd. Een aantal meubilairspecials moest ingevuld worden met bestaand meubilair; Marts heeft geadviseerd bij de selectie hiervan. Om al deze werkzaamheden zo optimaal mogelijk uit te voeren nam Marts ten slotte deel aan diverse overleggen, waaronder kern- en projectteam overleggen en overleggen met verhuiscoördinatoren.