In januari 2013 was de rechtbank Limburg verdeeld over 5 verschillende locaties, namelijk Venlo, Sittard, Heerlen, Maastricht en Roermond. In verband met de geplande reorganisatie van de overheid zijn er door de rechtbank Limburg 3 locaties afgestoten, namelijk Venlo, Sittard en Heerlen. Door deze reorganisatie zijn er 60 medewerkers verhuisd en hebben er vooral veel interne verschuivingen (er zijn intern ongeveer 200 medewerkers verhuisd) plaatsgevonden. Marts was verantwoordelijk voor het voorbereiden, begeleiden en coördineren van deze verhuizingen. Ook hebben we advies gegeven met betrekking tot de herinrichting en hebben we het hoofd bedrijfsvoering ondersteund gedurende het project.