Voor de locatie waar het servicebureau van Spring Kinderopvang voorheen werkzaam was, werd door de gemeente Boxmeer een andere bestemming gevonden. Het servicebureau stond voor de opgave om de naastgelegen en leegstaande kinderopvanglocatie ‘Het Zandkasteel’ aan te passen zodat het dienst zou kunnen doen als kantoor. Dit pand is reeds in eigendom van de organisatie en zal op die manier opnieuw worden benut. De medewerkers hadden behoefte aan een fris en volwassen kantoor, een verbindende ontmoetingsplek waarbij de afdelingen voldoende privacy zouden bieden. Daarnaast bestond de wens tot uitbreiding van de werkplekken waarvan een deel concentratiewerkplekken. Dit Programma van Eisen zou in een relatief kort tijdsbestek tot realisatie moeten komen omdat er snel moest worden verhuisd.

In ons ontwerp hebben we de structuur van de bestaande lokalen gehandhaafd, zijn er van voormalige keukentjes concentratiewerkplekken gemaakt en werd centraal in het gebouw een nieuwe keuken gesitueerd die uitnodigt tot ontmoeting en verbinding. Afwegingen of het rendabel zou worden om het gebouw een andere functie te geven ten opzichte van andere mogelijkheden konden met dit ontwerp, dat snel uitvoerbaar en met een creatief oog op het budget is gemaakt, van tafel worden geveegd. Duurzaamheid zit immers vaak in het opnieuw gebruiken van wat men heeft. Uiteraard hebben we ook gezorgd voor de verhuizingen, projectcommunicatie, indelingstekeningen van de tijdelijke en nieuwe locatie en zijn we pas weggegaan toen iedereen weer blij op zijn nieuwe plek zat. Zo werd die vervelende hobbel in de weg een fijn project met een prettig resultaat en eindigt ook dit keer ‘Het Zandkasteel’ als een verhaaltje met een mooi einde.