Stichting Pameijer is een zorginstelling voor kwetsbare mensen, bijvoorbeeld door een (licht) verstandelijke beperking of psychosociale of psychiatrische problemen. Marts heeft voor Stichting Pameijer de begeleiding van het gehele herinrichtings- en verhuistraject voor het hoofdkantoor bestaande uit 6 etages met ongeveer 220 werkplekken in Rotterdam verzorgd.

We hebben hierbij advies gegeven over de herverdeling van afdelingen en het invoeren van flexwerken. Daarnaast waren we verantwoordelijk voor het opstellen en coördineren van de verhuisplannen en het afvloeien van overtollig meubilair. Aan de hand van een meubelcatalogus is het geschikte meubilair verspreid over andere locaties.