Woongoed Middelburg is een maatschappelijk georiënteerde woningbouwcoöperatie met de missie om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van wonen en leven in Middelburg.

Het pand was te groot voor de organisatie, daarom heeft Woongoed de keuze gemaakt om zich te herhuisvesten in een pand wat gedeeld wordt met een andere partij, namelijk Stichting Arduin.

Marts Projectmanagement is door Woongoed benaderd om te ondersteunen bij de herhuisvesting en een samenwerking op te zetten met Stichting Arduin. Gedurende dit project is Marts verantwoordelijk geweest voor het voorbereiden, begeleiden en coördineren van de verhuizing, de ondersteuning bij het contractmanagement en de onderhandelingen met de opkoper met betrekking tot het meubilair van de af te stoten locatie.