Door de veranderingen in de zorg kunnen alleen mensen met een hoge zorgindicatie nog in een verzorgingshuis terecht, waardoor steeds meer ouderen langer thuis blijven wonen. Zorgorganisaties krijgen minder plekken toegewezen in hun bestaande huizen en op de plekken die wel worden toegewezen, moet zwaardere zorg geleverd worden. Dit betekent dat er hogere eisen worden gesteld aan de voorzieningen van woonzorgcentra met als gevolg dat zorginstellingen de huisvesting aanpassen om deze zwaardere zorg te kunnen leveren.

Verzorgingshuis St.Joseph in Alphen aan den Rijn van zorginstelling Activite voldeed niet meer aan deze hogere eisen, daarom werd besloten deze locatie te sluiten. Dit betekende dat circa 50 bewoners een nieuw onderkomen moesten krijgen. Marts heeft deze verhuizingen voorbereid en gecoördineerd.

Als voorbereiding op de verhuizing konden bewoners de aan hen toegewezen kamer bekijken en op een plattegrond aangeven waar de verhuizers het meubilair in de nieuwe kamer moesten plaatsen. De verhuizingen waren verspreid over vier dagen en ingedeeld per dagdeel, zodat de bewoners niet langer dan een ochtend of een middag zonder kamer zaten. Bovendien was er zo voor iedereen genoeg tijd en persoonlijke aandacht.